கோவிட் தொற்று வராமல் காப்பது எப்படி ?

கோடைக்கானல் வாசிகள் தொற்றிலிருந்து தம்மை பாதுகாத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியத் தகவல்கள் - தடுப்பூசிகள், முகக்கவசங்கள், சுகாதார விதி முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்.…

Read...

கோவிட் 19 தொற்று இருக்கிறது என்று எப்படித்தெரியும் – அடுத்து என்ன செய்வது ?

கோடைக்கானலில் கோவிட் தொற்றுக்கு உள்ள மருத்துவ வசதிகளும், தொற்று வந்தால் நாம் செய்யவேண்டியதும்.…

Read...