குப்பையில் கிடைக்கும் பொக்கிஷம் :கோடைக்கானலில் இதுவரை யாரும் செய்யாத ஒரு வியாபார உத்தி.

ஆசிரியர் : ரீனா ராகவமூர்த்தி. 1995 ம்வருடம், சுற்றுச்சூழல் சுத்தம் / மேலும் குப்பை மறுசுழற்சி, இவற்றில் ஆர்வமுள்ள எஞ்சினியர் அஜீத் மத்தாய்…

Read...