மழை வேண்டி அம்மனை வழிபடும் கோடைக்கானல் வாழ் பழையர் 

பழையர் ‌மக்கள் அவர்களின் மலை மற்றும் மழை தெய்வங்களை வழிபடும் முறை..-தமது வழிபாட்டு முறைகளைப் பற்றி வெளியாருக்கு. அதிகம் தெரிவிக்காத பழையரின மக்கள்,…

Read...