கோவிட் 19 தொற்று இருக்கிறது என்று எப்படித்தெரியும் – அடுத்து என்ன செய்வது ?

கோடைக்கானலில் கோவிட் தொற்றுக்கு உள்ள மருத்துவ வசதிகளும், தொற்று வந்தால் நாம் செய்யவேண்டியதும்.…

Read...