கோவிட் தொற்று வராமல் காப்பது எப்படி ?

கோடைக்கானல் வாசிகள் தொற்றிலிருந்து தம்மை பாதுகாத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியத் தகவல்கள் - தடுப்பூசிகள், முகக்கவசங்கள், சுகாதார விதி முறைகள் பற்றிய குறிப்புகள்.…

Read...