பன்ச்கனி : “ கச்சடா பாயின்ட்” என்பது “ஸ்வச்பாரத் பாய்ன்ட்” ஆக மாறியது எப்படி.

மேற்கிந்தியாவின் மிகச்சுத்தமான நகரம், பரிமளிக்க, இருபது வருடங்களாக எடுத்த நடவடிக்கைகள்…

Read...

முஸ்ஸூரீ : பங்கேற்போரை ஒவ்வொருவராகக் குழுவில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

முஸ்ஸூரீயில் வசித்த வெளி நாட்டவரும் உள்ளூராரும் எவ்விதம் ஒன்று சேர்ந்து, ஊரின் கழிவுமேலாண்மை மேற்கொண்டனர், என்பது பற்றிப் பார்க்கலாம்…

Read...

ஊட்டி, குன்னூர், முஸ்ஸொரி, காங்க்டாக், பன்ச்கனி ஆகிய ஊர்களில் கழிவு மேலாண்மை பற்றித் தெரிந்து கொண்டவை

இதைப்படிக்கும்நீங்கள், அளவுக்கதிகமாக கழிவுகள் சேரும் நமது மலைவாசஸ்தலங்களையும் சுற்றுச்சூழலைப்பற்றியும் அக்கரைப்படுபவராக இருப்பீர்கள். ப்ளாஸ்டிக் கழிவுகளையும், பொருட்கள் பொதிந்து வரும் கழிவுகளையும், இதைத் தடை…

Read...