புகைப்படங்களில் ஃபாரூக்கின் கலை நயம் :

தினமும் காலையில், ஃபாரூக் முகமது, கோடைக்கானல் ஏரியைச் சுற்றி நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளும்போது நடுநடுவே நின்று புகைப்படங்கள் எடுக்கும் வழக்கத்தால் இந்நகரைப்பற்றி ஒரு மிகப்பெரிய…

Read...