மழை வேண்டி அம்மனை வழிபடும் கோடைக்கானல் வாழ் பழையர் 

பழையர் ‌மக்கள் அவர்களின் மலை மற்றும் மழை தெய்வங்களை வழிபடும் முறை..-தமது வழிபாட்டு முறைகளைப் பற்றி வெளியாருக்கு. அதிகம் தெரிவிக்காத பழையரின மக்கள்,…

Read...

ஒரு கோடைக்கானல் ஆதிவாசியின் கோணத்தில் கோரொனாவின் காரணம்

லாக்டௌனால் ஆதிவாசிகளுக்கு மிகப்பெரிய பொருளாதார இழப்பு – ஆனால் அவர்களது வனங்கள் மீண்டு உயிர் பெற்று வருவதைக் காண்கிறார்கள். – பளயரினப் பெண்ணொருவர்…

Read...

காட்டோடு இணைந்து வாழும் சாணக்கியர்களான பளியர் இன மக்கள்

இக் கட்டுரையின் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பும் கிடைக்கும் இந்த  உலகில்  கோடிக்கணக்கில் மக்கள் வாழ்கின்றனர். இவர்களில் வெறும் நாற்பது கோடி மக்கள் தான் பழங்குடி…

Read...