நம்மிடையே வசிக்கும் அந்நியர்கள்

கோடைக்கானல் ஊருக்குள் சமீப காலமாக இருக்கும் 'காட்டுமாடு படையெடுப்பு' பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்புகிறது. அவை நம்மிடையே சகஜமாக வாழப் போகின்றனவா அல்லது மீண்டும்…

Read...

காட்டில் விளையும் உணவுகள் – தாடிக்கீரை

 மழைக்காலங்களில் தோட்டத்தில் பரவலாக முளைக்கும் தாடிக்கீரையை எப்படி கண்டுபிடித்து, எந்த விதங்களில் சமைக்கலாம் என்பது பற்றி லதிகா ஜார்ஜ் கூறுகிறார் மழைக்காலங்களில், இயற்கையே…

Read...

கொடைக்கானலின் மூன்றாம் தலைமுறைப் பழங்குடியினர் – சகாயமேரி

நகரத்தைச் சுற்றியுள்ள ஒரு பழக்கமான நபரான சஹாயா மேரி காடுகளின் பரிசுகளையும், பழைய கொடைக்கானலின் கதைகளையும் தருகிறார்…

Read...